มาตรฐานภาษาไทยมีหรือไม่ ราชบัณฑิตยสถานตอบด้วย

          คำว่า”คุณสมบัติ”เป็นคำที่สร้างความสับสนให้กับวงการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก คำชี้แจงที่ราชบัณฑิตยสถานอธิบายว่าต้องใช้คำว่า’สมบัติ”แทนคำว่า”คุณสมบัติ” เช่น                                                     ผ้าชีฟองมีสมบัติโปร่งแสง อากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือ  น้ำมีสมบัติเหลวเปลี่ยนแปรไปตามภาชนะบรรจุ โดยการอธิบายแยกคำว่า”คุณ”หมายถึง สิ่งดี มีประโยชน์และการใชัคำว่า”คุณสมบัติ” อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่ระมัดระวังสำหรับการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะคำศัพท์วิทยาศาสตร์ เช่น ทินเนอร์ มีสมบัติเป็นของเหลว ติดไฟง่าย การสูดดมกลิ่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากคำอธิบายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเกิดคำถามตามมาอีกมากมาย                                                          1.”คุณสมบัติ”เป็นคำสมาส จากคำสองคำคือ”คุณ”และคำว่า”สมบัติ”การแปลความหมายตามที่ราชบัณฑิตยสถานอธิบายถูกต้องแล้วหรือ ชัดเจนเพียงพอหรือไม่                                                                      2.”นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 3 มีคุณสมบัติที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 4 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ได้” นักเรียนมีคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติ                      3.”เศรษฐีรายนี้มีอำนาจวาสนามากมายรวมถึงอสังหาริมทรัพย์และสมบัติอีกมหาศาล”คำว่า”สมบัติ” ในความหมายของประโยคข้างต้นนี้เป็นความเข้าใจที่คนไทยคุ้นเคยมาอย่างดีแทบจะทุกระดับชั้นของผู้คนในสังคมไทย                                                                                                                              เพียงตัวอย่างข้างต้นก็สร้างความสับสนให้กับแวดวงวิชาการและระบบการศึกษาไทยอย่างรุนแรง ผลงานวิชาการมากมายมหาศาลถูกประเมินว่าไม่ผ่านเพียงแค่ใช้คำว่า”สมบัติ” หรือ”คุณสมบัติ”ไม่ตรงตามความเข้าใจของผู้ทำหน้าที่ตรวจผลงานวิชาการ การอ้างอิงราชบัณฑิตยสถานมีเหตุผลที่เหมาะสมเพียงพอแล้วหรือ ถึงเวลาที่ราชบัณฑิตย์ต้องปฏิรูปองค์กรแล้วหรือยัง!

11391254_10206829583594623_96552125830220312_n

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s